PROFESIONALNA EKSPERTIZA PODATAKA
SA DIGITALNOG TAHOGRAFA I KARTICE VOZAČA

Digitalni tahograf (DT) beleži sve podatke o kretanju vozila i aktivnostima vozača (kada je kartica vozača ubačena u DT) i memoriše ih u memoriju DT-a i vozačke kartice. 

Svi memorisani podaci su predmet kontrole saobraćajne i policijske inspekcije koja uz pomoć adekvatne opreme za preuzimanje i analizu memorije DT i kartice vozača vrše inspekcijski nadzor. 

Generalno, za analizu podataka i aktivnosti, svi inspektori koriste neke od široko rasprostranjenih softvera (tacho-speed, tis-veb itd.), koji im pružaju mogućnost da primete i otkriju prekršaje vezane za AETR ili zakonodavstvo EU (561/2006) u vezi sa vremenom upravljanja, odmorima i ostalim aktivnostima u drumskom prevozu. 

Tehnički gledano, inspektor prvo preuzima podatke, a zatim pomoću softvera instaliranog u računarski ili drugi uređaj, analizira podatke i formira izveštaje. Izvještaji se prikazuju u pdf formatu i predstavljaju ključni dokaz za pokretanje sudskog postupka ili izricanje novčanih kazni. 

Ključno pitanje ili dilema je sledeće:
„MOŽE LI OVAJ IZVEŠTAJ PREDSTAVLJATI VALIDAN DOKAZ I KOJA JE ŠANSA VOZAČA I / ILI PREVOZNIKA DA ULOŽI PRIMEDBU DA JE IZVEŠTAJ POGREŠAN ODNOSNO DA NIJE ISPRAVNO PROTUMAČEN, AKO SAMO KORISTI DOSTAVLJENU PDF FORMU.“ 

Odgovor je vrlo jednostavan: NEMA ŠANSE za to.

Zašto? 

Kada detaljno pročitate pdf izveštaj o greškama, ne možete videti ili primetiti ništa osim prikazanih  prekršaja, prikazanih brojčanim i slovnim oznakama crvene boje. Ali izvorni podaci, postupak njihove analize i način formiranja izveštaja i pronalaženja prekršaja biće vam nedostupni. Tako nećete biti ravnopravni partneri u inspekcijskom ili sudskom postupku i steći pravo na odbranu ili prigovor ovom izveštaju. 

Šta je rešenje? 

Pre svega, morate znati da su svi podaci memorisani u DDD datotekama (.ddd je ekstenzija za sve datoteke i podatke u digitalnom tahografu i vozačkoj kartici). DDD datoteke sadrže izvorne podatke (za vozilo i vozača) koji su takođe dostupni za pregled, ali pomoću posebnog softvera (EVO softver). 

Softver EVO nam omogućava profesionalnu ekspertizu svih DT podataka i aktivnosti vozača iz DT-a analizom kartica vozača i DT memorije. 

Imajući na umu poslovicu: „Jedan pogled više vredi od hiljadu reči“, prikazujemo vam strukturni sadržaj podataka koji je moguće pronaći u izvornim datotekama: 

U delu Driver Activity Data mogu se videti sve aktivnosti vozača u izvornom obliku sortirane po datumima i podeljene u 5 vrsta aktivnosti (Drive – vreme upravljanja vozilom, Work – ostalo radno vreme, Avail – raspoloživost, Rest – pauze i vreme odmora i ? – nepoznato vreme) uključujući i različitu kilometražu u km. 

Iz ove baze podataka sadržane u DDD datoteci mogli bismo ući u detaljnu sekvencijalnu pretragu i analizu, na primer, samo statusa drivnig ili kartice ili vrste i trajanja aktivnosti, kao što je prikazano na sledećoj slici: 

Obaveštenje: Svi podaci o vremenu se beleže u odnosu na UTC vreme (londonska vremenska zona). 

Dakle, u mogućnosti smo da analiziramo sve DT podatke, da ih uporedimo sa izveštajem inspektora i da potvrdimo ili negiramo pronađene prekršaje.

e-mail: tahograf.co.rs@gmail.com
www.tahograf.co.rs