EVO

SOFTVER ZA ANALIZU PODATAKA SA TAHOGRAFA

Levak plusEvidencijeKontrole
Pauza odmor vise dana

Sve što treba da znate o zakonskoj obavezi:
EVIDENCIJA RADNOG VREMENA ČLANA POSADE VOZILA

Softver EVO u funkciji
visoko kvalifikovanog stručnog SARADNIKA


PROCENA RIZIKA ZA PREVOZNIKE

Očekuje se uvođenje kriterijuma za procenu rizika za prevoznike, zasnovanog na broju i ozbiljnosti prekršaja iz oblasti radnih vremena posade vozila, koje počini prevoznik kao i njegovi vozači, bilo u matičnoj državi, bilo u inostranstvu.
 U svrhu procene rizika, koristiće se kategorizcija prekršaja po ozbiljnosti, a rizik prema stepenu može biti neznatan, nizak, srednji, visok i kritičan.
 Nadzor će se obavljati srazmerno procenjenom riziku, odnosno prevoznici visokog i kritičnog stepena rizika će biti češće i detaljnije kontrolisani. Pravni akt EU 2016/403 (prethodno 2006/22), predstavlja klasifikaciju kojom se rangiraju prekršaji po vrsti i težini kao teški, veoma teški i najteži prekršaji, koji mogu dovesti do gubitka poslovnog ugleda odnosno licence prevoznika.


Šta činiti?

 1. Redovno očitavajte kartice vozača i unesite u softver EVO
 2. Redovno očitavajte tahografe i unesite u softver EVO
 3. Redovno unosite podatke sa taho listića u softver EVO
 4. Redovno uključite proceduru za analizu unetih podataka i dobićete sve prekršaje koje su učinili vaši vozači a koje se odnose na:

 5. – Vreme upravljanja vozilom

  – Radno vreme

  – Korišćenje dnevnih I nedeljnih odmora

  – Prekoračenja brzine
  
- Vožnja bez kartice
  
kao i pregršt drugih prekršaja koje veoma brzo otkriva naš softver.

Potrebna oprema?


Potrebni kadrovi?

Za rad sa našim softverom nisu potrebni dragoceni saobraćajni inženjeri već se mogu angažovati radnici sa nižom stručnom spremom ali sa znanjem čitanja taho listića (bitno je da prepoznaju kada se menjaju debljine zapisa da mogu prepoznati kada je u pitanju volan, čekić, kocka ili krevet). Taho listići se digitalizuju pomoću uređaja koji je sastavni deo softvera EVO. 
Pored toga moraju imati osnovnu obuku za rad na računaru.
Rad na softveru EVO se nauči za par sati.

Vreme obrade podataka?

Šta se dobija kao izlazni dokumenat?

Kao izlazni dokumenat dobijaju se izveštaji u PDF formatu u kojem su podaci sortirani po vozačima I prikazuju sve njihove prekršaje ako ih je bilo.
Iz tih materijala možete donositi zaključke o kvalitetu rada vaših vozača kao I donositi odluke o njihovoj dopunskoj obuci u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju.


Radno vreme posade vozila u drumskom saobraćaju regulisano je sledećim propisima:


<< DA LI NAŠA FIRMA MORA DA VODI EVIDENCIJU? >>

 

Evidencija radnog vremena člana posade vozila: 

Prevoznik je dužan da vodi evidenciju o radnom vremenu člana posade vozila počev od 01.04.2017 godine i da istu čuva dve godine.
Prevoznik je dužan da obavesti članove posade vozila o odredbama ovog zakona i internim pravilima preduzeća u vezi radnog vremena i odmora.
Vozač mora tačno i adekvatno da evidentira radno vreme upravljanja i vozilom koje ne spada u oblast primene ovog zakona (ostalo radno vreme), te druge poslove pod ostalim radnim vremenom, vremenom raspoloživosti, odmora i pauze, tako što će podatke uneti ručno na poleđini taho listića ili termalnog papira za ispis, odnosno preko tastera za ručni  unos kod digitalnog tahografa.
Ukoliko je vozač angažovan kod više prevoznika, odnosno poslodavaca, radno vreme vozača predstavlja zbir svih časova rada kod svih prevoznika/poslodavaca kod kojih je angažovan.
Prevoznik, odnosno poslodavac koji je angažovao vozača (koji radi kod više poslodavaca), nalaže istom da mu u pisanom ili elektronskom obliku dostavi izvod iz evidencije o radnom vremenu kod drugog ili drugih prevoznika/poslodavaca

Kako pravilno izabrati program za evidenciju radnog vremena

1. Da li softver nudi izveštaje iz Člana 2 i 3, Pravilnika o evidenciji radnog vremena člana posade vozila?
2. O brzini i tačnosti digitalizacije podataka sa taho listića
3. O brzini i tačnosti učitavanja podataka sa kartice vozača
4. O brzini i kvalitetu obrade podataka i štampanja mesečnih izveštaja
5. Da li se blagovremeno ažurira softver u smislu zakonskih promena?
6. Da li postoje kontrole na sve vrste prekršaja iz zakona o radnom vremenu?
7. Da li se podaci nalaze na vašem serveru s obzirom na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti?
8. Ukupno vremensko angažovanja radnika na poslovima Evidencije radnog vremena
9. Zatražite od proizvođača softvera da vam uradi za jednog vozača kompletnu obradu za mesec dana gde se uparuju podaci sa analognog, digitalnog tahografa kao i potvrde o aktivnostoma radi upoređenja


Ponuda softvera „EVO“ za vođenje evidencije

 1. Uslužno vodimo Evidenciju RV za vaše potrebe
 2. Prodaja softvera gde vi sami vodite Evidenciju RV
 3. Zakup softvera gde vi uslužno vodite Evidenciju trećim licima


 

Ponuda velikim sistemima sa velikim brojem vozača

Za velike sisteme poput gradskih saobraćajnih preduzeća sa velikim brojem vozača i ogromnom pratećom dokumentacijom nudimo komplet rešenje koje podrazumeva:

 1. Svakodnevno obostrano skeniranje svih dokumenata po vozaču (putni nalog, zaduženje karata, razduženje od karata, potvrda o uplaćenom pazaru, tahografski listić, potvrde o aktivnostima i sva druga dokumenta koja su u upotrebi)
 2. Arhiviranje skeniranih dokumenata po datumima i postavljenih na server da im mogu prići zainteresovani radnici koji imaju dozvolu pristupa tim dokumentima
 3. Preuzimanje podataka sa kartice vozača
 4. Preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa
 5. Digaitalizacija tahografskih listića
 6. Odlaganje taho listića u registratore u rastućem redosledu poređanih po vozačima
 7. Obrada svih potrebnih kontrola na prekršaje u radnom vremenu, pauzama kao i prekoračenjima brzina.

Dobijeni izveštaji se potom postavljaju na server gde imaju pristup svi zainteresovani radnici firme.
Ovi izveštaju služe za praćenje rada vozača i korigovanje njihovih učestalih grešaka.

 


PROFESIONALNA EKSPERTIZA
PODATAKA 
SA DIGITALNOG TAHOGRAFA I KARTICE VOZAČA

U mogućnosti smo da analiziramo sve DT podatke, da ih uporedimo sa izveštajem inspektora i da potvrdimo ili negiramo pornađene prekršaje. <DT >

PROFESSIONAL EXPERTISE
OF DATA
 FROM DIGITAL TACHOGRAPH AND DRIVER’S CARD
(COURT EXPERTS)

We are able to analyse all DT data, to compare it with inspector report and to confirm or to deny found infringements. <DT >

Ko sve koristi softver „EVO“

EUROLIN Paraćin, IMPULS HEMIJA Novi Sad, MLADENOVIĆ Bor, MIJA Medveđa, ARGUS TURS Beograd, MIS LOGISTIC Paraćin, TIS Ivanjica, TIS Nova Pazova, FAST TRANS Požega, MATIS Ivanjica, DARKOM Žagubica, ZALIV Crvenka, PEGAZ Ivanjica, ŽUJOVIĆ KOMERC Veliki Crljeni, MASTERBUS Ruma, JKP TVRĐAVA Bač, BANBUS Beograd, BANBUS Krupanj, SOKOPREVOZ Sokobanja, ADIO TURS Novi Pazar, JKP Alibunar, NETBUS Zrenjanin, VELETABAK Novi Sad, BIO FISH Apatin, MILINKOVIĆ Obrenovac, PR ZLAJA TOURING Subotica, ORANGE TRANS Petrovaradin, BULEVAR COMPANY Novi Sad, BATO I SIN Kovačica, ZLATICA Lazarevo, ALEKSANDAR ILIN Pančevo, GALAD Kikinda, JEDINSTVO Kikinda, INSISTEM Beograd, MN TRAVEL Arilje, MLEKARA SPASOJEVIĆ Bajina Bašta, TAR VODONOŠA Kikinda, ROKI TURS Knjaževac, MD PRODUKT 92 Čačak, RT PREVOZ Veternik, NIK BORAC Paraćin, POTENZA Beograd, IV LINE Vladimirci, DŽANOVIĆ TRANSPORT Nova Varoš, DAK KOMERC Novi Sad, UDOVIČIĆ TRANSPORT Priboj, PEGAZ Ivanica, JEMI Čačak, KOMARANI Nova Varoš, MD KOMERC Lajkovac, ĐULOVIĆ RU Novi Pazar, ROJAL EKSPRES Beograd, JONA TRANSPORT Prijepolje, ZORAN MIĆIĆ Krupanj, DRAGIĆEVIĆ Obrenovac, GLIKPROM Priboj, STRAUS TRAVEL Subotica, LIKA BIM Beograd, TOURISMO Beograd, VENERA BOŽOVAC Beograd, FALCON Beograd, TRANSLUK Beograd, KERAMIKA JOVANOVIĆ Zrenjanin, GP ZORAN R Donja Mutnica, NS SEME Novi Sad, VANLINIJSKI PREVOZ TR Novi Sad, BETON KOMERC Priboj, ES TURS Priboj, FLEX ACADEMY Priboj, MINIBUS Požarevac, CONTINENTAL TURS Kula, OGREV Babušinac, GLAMUR TURS Klenovnik, TRANSKOP Požarevac, ELIT VIP TURS Smoljinac, HAPPY TRAVEL 012 Požarevac, MM STIG SALAKOVAC Malo Crniće, LAKETA DOO Niš, LAKETA TRANS Niš, LENS Beograd, BOŽUR Podgorica, MS TOURS Podgorica, RS LOGISTIC 2012 Kraljevo, POMAK Kraljevo, KOPROVNIK Kraljevo, KAPPA Kraljevo, FRIGO LOGISTIK TIM Kraljevo, APUR FRIGO LOGO Kraljevo, GOČ Kraljevo, D&M INTERNACIONAL Kraljevo, SLOBODAN VIDIĆ PR Kraljevo Žiča, SDT JOVANOVIĆI KUKAVCI Kraljevo, MOBILITI TRANSPORT Kraljevo, GRADINA Kraljevo, KVL MONDO LOG Kraljevo, OLI KOOP Vrnjačka Banja, BALTIĆ Kraljevo, CIPI-RA TRANSPORT Kraljevo, LAZIĆ TRANSPORT Kraljevo, APR UGRENOVIĆ Kraljevo, TD TRANS Kraljevo, RADOČELO Miliće, OIL TRANS 2016 Raška, GOŠA TRANSPORT 91 Raška, RVM Kraljevo, DDM KURIR TRANSPORT Kraljevo, APTUR ALEKSANDRIĆ Kraljevo, GP NIKOLIĆ Kraljevo, APR ŽIVKOVIĆ VLADAN Raška, AGROSRBIJA Kraljevo, KARGOŠPED Prijepolje, JELIKA DOO Nova Varoš, SAM TRANS PLUS Prijepolje, APR CER Šabac, VIRGINIA DOO Novi Beograd, RZPR SLAVIŠA MILOŠEVIĆ Niš, ALEKSANDAR NOVAKOVIĆ PR Prijepolje, HIDROKOP PUTEVI Sopot, EVROTRGOVINA Šapine, ANĐELKOVIĆ AL Beograd, TRANSKOP Šapine, PARKING SERVIS Požarevac, SRBIJAŠUME Ivanjica, SEKULA PEJOVIĆ PR Prilički Kiseljak, ROGETZ Ivanjica, DUŠAN JEROTIJEVIĆ PR Ivanjica, MILUTINOVIĆI DOO Prilike, PERIŠIĆ TRANS Ivanjica