PRAVILAN NAČIN ZA KORIŠĆENJE DIGITALNIH TAHOGRAFA

1. Ubacite karticu vozača

2. Naknadni upisi

Vreme vožnje / vremena odmora / ostali poslovi / vreme raspoloživosti vožnje u svrhu preuzimanja vozila izvan sedišta preduzeća (ostali poslovi)
(Važno: moraju se predstaviti dokazi za vremena vožnje i odmora, bez ikakvih praznina)

3. Beleženje aktivnosti i pripadajući simboli

„Vreme vožnje“ tahograf evidentira automatski. Vreme vožnje obuhvata sve aktivnosti vezane za kretanje vozila (u vreme vožnje ubraja se i kratkotrajno zaustavljanje u kolonama, na semaforima ili pružnim prelazima)

„Ostali poslovi“ ovu aktivnost treba odabrati npr. prilikom utovara i istovara, kontrole pri polasku, kod održavanja ili punjenja rezervoara za gorivo. U ostale poslove se ubrajaju npr. i vremena čekanja na granici kada predviđeno vreme trajanja nije unapred poznato.

„Vreme raspoloživosti“ ovu aktivnost treba odabrati kada se ne upravlja vozilom ili vozač obavlja druge poslove, ali mora biti na raspolaganju kako bi nastavio vožnju. Ovo je vreme tokom kojeg vozač ne može slobodno raspolagati svojim vremenom. Vreme trajanja je unapred poznato.
U vreme raspoloživosti se ubraja i vreme koje je mobilni radnik kao suvozač proveo u vozilu koje se nalazi u pokretu.

„Prekid vožnje i vreme odmora“ ovu aktivnost treba odabrati u odgovarajućim slučajevima. Vreme tokom kojeg vozač slobodno raspolaže svojim vremenom.

4. Kraj rada

Izvadite karticu vozača.
Prevoznik mora podatke s kartice vozača preuzeti najkasnije svakih 28 dana.
taho listić